Centar za edukaciju

SHEN Medical Spa Centar je edukativni centar i referentna ustanova za: 

  • PRP  terapiju ( Platelet Rich Plasma) kompanije MDM Srbija (Density Platelet Gel, IFB Industrie Biomediche e Farmaceutiche, Italia)
  • Jalupro, Profesional Dietetics, Italia 
  • Exilis RF terapiju, Exilis, BTL神 SHEN Medical Spa 

© SHEN Medical Spa 2014