Terapija plutanjem

Šta je float, R.E.S.T. terapija?

Float, R.E.S.T. (Restricted Enviromental Stimulation Therapy), je terapija smanjenih uticaja spoljašnje sredine u uslovima plutanja. Osnova terapije leži u smanjenju uticaja sile gravitacije, plutanjem u hiperkoncentrovanom rastvoru MgSO4. 

R.E.S.T./ float terapiju osmislio je Dr John C. Lilly, američki istraživač, psihoanalitičar i neurofiziolog 1954. godine. Ispitivanja su vršena na temu povezanosti moždane aktivnosti i stanja svesti. U cilju potkrepljivanja teorije da stanje moždane aktivnosti i prisustva svesti direktno i proporcionalno zavisi od prisustva ili odsustva spoljašnjih stimulusa, te da stanje svesti nije generisano osnovnom autoritmičnom aktivnošću moždanih ćelija, patentiran je prvi tank za plutanje. Cilj istraživanja odnosio se na uticaj senzorne deprivacije na moždanu funkciju i stanje svesti, isključivanjem najmoćnijih spoljašnjih stimulusa u koje prvenstveno spada uticaj drugih ljudi, svetlost, zvuk, sila gravitacije i temperatura.


Isključivanjem ovih spoljašnjih stimulusa, organizam uvodimo u fazu totalne fizičke relaksacije, što za posledicu ima prelazak moždane aktivnosti u THETA stanje, koje u normalnim uslovima direktno pokreće san. THETA stanje se u fiziološkim uslovima javlja dva puta dnevno u momentu ulaska i izlaska iz faze dubokog sna, ali je ono kratkotrajno i teško održivo. Inače veoma produktivno i prosvetiteljsko odgovara stanju meditacije koju budistički monasi godinama vežbe streme da postignu i u njemu se što duže održe. S toga je učinak R.E.S.T. terapije jednak ukupnom učinku relaksacionog treninga, hipnoze, meditacije, joge i masaže.神 SHEN Medical Spa 

© SHEN Medical Spa 2014