O nama

SHEN


IME  

U Kineskoj kulturi, ljudski organizam predstavlja konjugaciju harmoničnosti i nepodeljivosti unutar tri elementa PSIHIČKOG, FIZIČKOG i ENERGETSKOG.

Stara kineska poslovica kaže: “ Postoje tri blaga na nebu: Sunce, Mesec i zvezde. Postoje tri blaga na Zemlji: voda, vatra i zemlja. Postoje tri blaga u ljudskom organizmu: Jing, Qi i Shen.”

Stoga, tri fundamentalna elementa koja manifestuju život su:

JING- esencija, materija. Održava i hrani život. Najjedostavniji od sva tri elementa.

Qi- energija, disanje. Animira i čini život onim što zapravo jeste: naša veza sa Univerzumom i kosmosom.

SHEN- um/svest. Neraskidivi deo telesnog koji mu daje dubinu, sjaj, intenzitet i svest. To je najsuptilniji element ljudskog života.


SHEN SIMBOL 

Kornjača- dugovečnost, vitalnost.


FUNKCIJA

Definisan od strane International SPA Asocijacije, MEDICAL SPA centar je institucija čiji je primarni cilj da obezbedi sveobuhvatnu medicinsku i wellness negu u jednom okruženju. MEDICAL SPA centar integriše spa usluge, kao i konvencionalne i komplementarne terapije i vrste lečenja.

Za razliku od Day Spa centara Medical Spa centar nudi usluge i iz oblasti medicine i iz oblasti estetike. Medical SPA centar funkcioniše uz stalno prisustvo doktora i u mogućnosti je da koristi najkvalitetnije produkte, dajući i najprestižnije rezultate. Kao takav predstavlja perfektan balans između klinike i luksuza.


MISIJA

Kao prvi Medical Spa centar u Srbiji, naša je misija da postanemo i ostanemo lideri u pružanju najkvalitetnije usluge u oblasti prevencije i unapređenja psihičkog, fizičkog zdravlja i blagostanja kao i u oblasti estetike, nove kvalitativne kategorije ljudskog života. Usavršavajući se i koristeći najnovije terapijske pristupe i inovativnu tehnologiju cilj nam je postizanje prestižnih i dugoročnih rezultata uz 98% sastisfakcije klijenata i održavanja 75% stalnih klijenata.


VIZIJA

Kao Medical Spa Centar, mi pomažemo svakom pojedincu da eliminišući uticaj stresa, unapredi svoje zdravlje i kvalitet života. Mi pomažemo porodicama da živeći zdravo, srećno i u ravnoteži sa sopstvenim potrebama postižu bolje rezultate i produže životni vek menjajući tako i svet u kome živimo.


KONCEPT DIZAJN I USLUGA

Specifičnost SHEN Medical Spa Centra je u konceptu inovativnosti koji se oslanja na iskustva iz oblasti kliničke medicine i upotrebi naučno dokazanih najsavremenijih, terapijskih pristupa i tehnologija iz oblasti konvencionalne, komplementarne i estetske medicine, čime se ističe i kao svojevrsni edukativni centar. 


Stalno prisustvo lekara koji daje podršku svim uslugama koje se u centru pružaju diktira i koncept i izbor ponuđenih usluga koji su u sinergiji sa osnovnom misijom i ciljem našeg rada, a to su prevencija i unapređenje zdravlja, u okviru svih kvantitativnih i kvalitativnih kategorija, psihičke, fizičke i estetske. 


To znači da u službi postizanja kvalitetnog i pouzdanog servisa našim klijentima kao i rezultata lečenja, pružamo visok kvalitet usluge, tehnologije i materijala od kojih svaki nosi prefiks medicinski.Vodeći se time koliko je važno postići sklad između telesnog i duhovnog, između konvencionalne i stare istočnjacke medicine, vodeći se WHO (World Health Organisation) definicijom zdravlja kao stanja psihičkog, fizičkog, socijalnog blagostanja i osustva svake nesposobnosti i JING, Qi i SHEN principima, želeli smo da napravimo simbiozu oba pristupa. Preuzeli smo na sebe ulogu lidera i edukatora svakog klijenta ili grupe do postizanja promena i željenog kvaliteta života i zdravlja. Do postizanja funkcionisanja po vitalnom SHEN principu, principu u zdravom telu, zdrav duh.

  

Kako bi sve procedure bile prijatne za klijente i u skladu sa misijom inovativnosti SHEN Medical Spa Centar je dizajniran u pravom smislu kao spoj klinike i spa centra, jednostavnosti i luksuza.
神 SHEN Medical Spa 

© SHEN Medical Spa 2014