PRP Platelet Rich Plasma

PRP Platelet Rich Plasma | Plazma obogaćena trombocitimaPRP (Platelet Rich Plasma), trombocitima bogata plazma je frakcija autologne krvi dobijena procesom centrifugiranja. U kliničkoj praksi koristi se kao dodatak hirurškim metodama u reparaciji različitih tkiva, koštanog, mišićnog i hrskavičnog; za ubrzanje procesa koagulacije i kontrolu krvarenja. Reparatorna i antibakterijska uloga PRP u tkivu leži u visokoj koncentraciji trombocita koji u sebi nose tri vrste granula (alfa, beta i lambda), intracelularnih depoa koji sadrže veliki broj faktora rasta, bioaktivnih proteina, odgovornih za reparaciju tkiva. Najpoznatiji i najpotentniji u procesu zalečenja su PDGF trombocitni faktori rasta, TGF beta transformišući faktor rasta, PDEGF trombocitni epidermalni faktor rasta, PDAF trombocitni faktor angiogeneze, VEGF vaskularni endotelijalni faktor rasta, IGF-1 insulinu sličan faktor rasta 1, FGF fibroblastni faktor rasta, EGF epidermalni faktor rasta, citokini PF4 i CD40L. Aktiviranini od strane tkivnog kolagena tip 1, trombociti prolaze kroz fazu agregacije, formirajući privremeni fibrinski ugrušak, matriks za ćelijsku migraciju, proliferaciju i diferencijaciju aktiviranih stem ćelija.


Deset minuta posle aplikacije u tkivo, trombociti bivaju aktivirani i oslobađaju faktore rasta, da bi  95% prethodno sintetisanih faktora rasta bilo oslobođeno u toku sat vremena od aplikacije. Aktivirani trombociti nastavljaju sintezu faktora rasta narednih par dana koliko traje i njihov poluživot u tkivu.

Stem ćelije normalno prisutne u tkivu bivaju aktivirane i potaknute na dalju sintezu i diferencijaciju, čime se dodatno regeneriše kožno tkivo.


Zahvaljujući prisustvu faktora rasta dolazi do rasta kolagenih vlakana, neoangiogeneze, obnavljanja epiderma uz restrukturiranje i popravljanje teksture kože. Koža postaje sjajna, elastična i ruzičasta, sitne bore nestaju kao i hiperpigmentacija. Ovaj tretman daje idealne rezultate u regijama koje su inače zahtevne za tretiranje klasičnim načinima rejuvenacije, kao što su periorbikularna i perioralna regija, kapilicijum, šake, vrat i dekolte. To su:


  • gornja trećina lica: regija oka (tamni kolutovi, fine bore tzv. svračje nožice), čelo, glabela  
  • srednja trećina lica: popravljanje teksture kože, elasticiteta i poravnavanje bora
  • donja trećina lica: mentalna regija, perioralna regija i mandibularni luk
  • vrat i dekolte
  • šake 
  • kapilicijum (obnavljanje rasta kose)
  • akne
  • ožiljci
  • teleangiektazije
  • hiperpigmentacija


Tretman je namenjen svima koji žele da daju prirodnu podršku regeneraciji kože-biostimulaciju, da značajno uspore proces starenja i unaprede zdravlje i kvalitet svoje kože. Pogodan je počev od tinejdžerskog doba za rešavanje problema aknozne i seboroične kože, preko mlade kože kojoj je potrebna prirodna revaskularizacija, ishrana i sinteza kolagena, u cilju prevencije početka starenja. Kod mladih mama posle porođaja za rešavanje problema hiperpigmentacije, isušenosti i pada elasticiteta i tonusa usled nedostatka sna, do zrele i jako stare kože sa uznapredovalim znacima procesa starenja u cilju podmlađivanja i reparacije oštećenih struktura epidermisa, dermisa. Takođe je pogodna za tretiranje kože kod muškaraca svih životnih dobi a naročito regije kapilicijuma sa ciljem obnavljanja rasta kose.

Ona je nadasve efikasna, sigurna i bezbedna terapija sa efektima biostimulacije koja ne daje neželjene efekte. Ne postoji mogućnost razvoja ni generalizovane ni lokalne alergijske reakcije.Tretman 

Tretman traje 40-60 min odvija se u uslovima lokalne anestezije. Započinje vađenjem uzorka krvi koji se centifugira u cilju separacije plazme visoko obogaćene trombocitima. Separacija je omogućena zahvaljujući specijalnom elektromagnetnom gel separatoru, koji omogućava izdvajanje velikog broja trombocita, inače veoma fragilne komponente krvi bez funkcionalnog oštećenja. 


Rezultati

Najbolji rezultati se postižu sukcesivnim ponavljanjem tri tretmana na četiri do šest nedelja. Promene teksture i tonusa su maksimalno izražene nakon tri nedelje, dok je za sintezu kolagena neophodno tri meseca.

Rezultati su prisutni narednih 12-18 meseci.

Rezultati mogu biti potencirani upotrebom dermo rolera (u tretiranju ožiljaka i alopecije) ili kombinacijom RF radiofrekventne struje u tretiranju ostalih regija kože, naročito predeo glabele, perioralne i periorbitalne regije kao i podvaljka, vrata i dekoltea.


Neželjene reakcije

Neželjene reakcije se svode na moguću lokalnu iritaciju kože narednih 12-24h i mogućnost nastanka mikrohematoma na mestu aplikacije.神 SHEN Medical Spa 

© SHEN Medical Spa 2014